Κοινωνικό προφίλ

Λειτουργούμε με ισχυρό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Στην Different & Different λειτουργούμε με ισχυρό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης καθώς βοηθούμε τα μη κερδοσκοπικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα να πετύχουν κάθε στόχο τους.

Είμαστε υποστηρικτές της οργάνωσης «Μπορούμε», ενώ παράλληλα προωθούμε το όραμα του Συλλόγου «Μαζί για το Παιδί» που αποτελείται από 10 οργανώσεις - μέλη στον τομέα της παιδικής μέριμνας. Νιώθουμε τιμή που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εκδηλώσεις της ELEPAP, «Hara» και MDA Hellas.